Magnus Johanssons bageri och konditori

Produktfotograf och kursfotograf åt Magnus Johanssons bageri och konditori samt Roy Fares.

http://magnus-johansson.com/